Welkom op de Vogelsite

Met deze site willen we jullie graag meer info geven over het houden en kweken van vogels. Via deze vogelsite willen we kennis en ervaringen uitwisselen en opdoen. Een actieve inbreng van jullie wordt zeer op prijs gesteld! We zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws op het vogelvlak. Heeft u een interessante link of schrijft u artikelen over vogels, laat ons het weten zodat wij het op de site kunnen plaatsen

 
Nieuwe soort Papagaai ontdekt in Zuid-Amerika

Brazilië - Je zult maar een nieuwe vogel ontdekken en het niet doorhebben. Het overkwam de Duitser Helmut Sick.

De studenten Marcos en Renato van de universiteit van Sao Paulo hadden meer geluk. Voor hun afstudeerscriptie waren ze in het oerwoud op zoek, toen ze op een ongewone papagaai stuitten. Een schoonheid is het niet: hij heeft de nek van een gier, groene veren en een kaal oranje hoofd.

'Dat is het jong van een Vulturine (=gier-achtige) papagaai,' had de Duister gedacht, toen hij een dergelijk exemplaar in de jaren vijftig ontdekte. 'Als het ouder wordt, krijgt het een zwarte kop', redeneerde der Helmut.

O ja?, vroegen de studenten zich af. Hun exemplaar had volwassen kenmerken. Er vlogemn ook geen ouders met zwarte kop rond. Dit kon een unieke nieuwe soort zijn.

De Indiaan die de jongens in het tropische regenwoud begeleidde werd geraadpleegd. Had hij hier ooit een dergelijke papagaai met zwarte kop gezien? Nee. Het lijkt erop, besloten de studenten vlot, dat alleen de oranjehoofdige papagaai daar in het diepe zuiden van het Amazoneregenwoud voorkomt. De zwarte is een ander soort. Deze is nieuw! nieuw! nieuw!

Niet gek voor een afstudeerscriptie: een echte wetenschappelijke ontdekking.

In het juli-nummer van vogeltijdschrift The Auk zal een wetenschappelijke beschrijving van de kaalkop verschijnen. Misschien is er dan ook een afbeelding van te zien, want meer dan zijn zwartschedelige verwant kunnen we u nu niet tonen. Zo nieuw is de ontdekking nog.

Papagaaien-deskundigen zijn in de wolken met de vondst. Dat er nu nog ontdekkingen worden gedaan, geeft aan hoe weinig we nog weten van biodiversiteit. Er kunnen soorten bestaan die uitsterven zonder dat we ze gezien hebben, menen zij.

Eén wijsheid hebben Helmut Sick en de kale uit het regenwoud ons al geleerd: je moet wel geloven in het geluk, anders gaat het aan je deur voorbij.

Michiel Groothengel DN redactie


De kanarie als gewaardeerd huisgenoot

Helaas worden sommige kanaries in verkeerde omstandigheden gehouden. Dit komt soms door de gebrekkige voorlichting van sommige dierenwinkels en soms ook omdat de verzorging van de kanarie onderschat wordt.

Vaak worden kanaries gehouden in een veel te kleine kooi met een veel te eenzijdige voeding De mensen die een kanarie kopen weten vaak niet wat ze verkeerd doen en of ze iets verkeerd doen Meer...


Witte Kwikstaart

De witte kwikstaart is een vrij algemeen bekende vogel in nederland.In het voorjaar en in de zomer kom je ze op tal van plaatsen tegen.Door regelmatig een bijzondere nestplaats uit te zoeken,halen ze vaak de krant meestal met foto!Zo zie je ze in bloempotten,fietstassen in de laadbak van een kraan,of in een stapel kisten.Ze proberen altijd een droog plekje uit te zoeken.Meer...


De Splendidparkiet:

Splendidparkieten staan bekend om hun zeer vredelievend karakter waardoor ze onderandere goed samen te houden zijn met kleinere vogels.Toch maakt niet alleen hun aard maar ook hun opvalledne schoonheid hen geliefd bij vele iefhebbers.En als we dan nog weten dat deze vogel zeer gemakkelijk overgaat tot kweken en hiervoor sclechts een minium aan plaats en onderhoud vraagt,an zal het u niet verwonderen dat de splendidparkiet om meer dan een rden zeer populair is in de wereld van de parkietenliefhebber.Meer...


Fouten in de vorm
Meestal wordt er geschreven over hoe men de vogels moet kweken, en hoe de vogels zouden moeten zijn. Degene onder ons, zowel de kanariekwekers als de tentoonsteller, weten ook maar al te goed hoe belangrijk de nog andere zaken spelen in het kweken van: kanarievogels. Deze zaken wil ik nu eens bespreken en met enkele tekeningen duidelijk aanwijsbaar maken. Wat de fouten zijn of wat een keurmeester met zijn opmerkingen wil zeggen. De fouten die in onze kanarievogels kunnen voorkomen zijn legio.Meer...

Bijzonderheden zangvogels

Veel jonge vogels zijn tot ná de eerste volledige rui nog volop in de groei. Verstrek deze dieren een voeding bestaande uit 50 procent zaadmengsel en 50 procent eivoer. Schakel pas na deze rui over op de eerder aangegeven verhouding (1 deel zachtvoer op 3 delen zaadmengsel).

Let bij de tropische varianten goed op of ze het eivoer daadwerkelijk opnemen. Deze vogels zijn namelijk geneigd om alleen maar de záden uit hun voedsel op te pikken en het noodzakelijke eivoer ‘links’ te laten liggen. Deze vogels moeten gecontroleerd gevoerd worden. Als blijkt dat het zachtvoer niet wordt opgenomen moeten de overige componenten van het voer langzaam worden verminderd, totdat de gewenste verhouding van het opgenomen zaadmengsel tot het zachtvoer is bereikt. Het is niet goed om de vogel van te voren te laten vasten of uitsluitend zacht voer voor te zetten, zolang dit niet als voedsel is geaccepteerd. Het risico is te groot dat de vogel mogelijk een energie tekort oploopt, met eventuele fatale gevolgen! Meer...

30/05/2002 Papegaaienhulp in "week van het huisdier"

Veldhoven (Stichting Nederlands Opvangcentrum voor Papegaaien) - In de "week van het huisdier" zijn leerlingen van het Midden Brabant College (MBC sector groen) uit Tilburg, een week te gast op het papegaaienopvancentrum NOP te Veldhoven. Zij zijn daar in het kader van een werkweek ter voorbereiding op hun stage in klas 4.
 
De leerlingen van klas 3AG1 kamperen op het centrum en werken er een week lang aan de renovatie en inrichting van drie grote dierenverblijven. Zij doen dit onder leiding van de vrijwilligers en het personeel van het NOP. Aan het eind van de week zullen twee grote vrije vluchtkooien voor grote parkieten en papagaaien alsmede het verblijf van de sneeuwuilen volledig gerenoveerd en opnieuw ingericht worden.
 
Het MBC heeft voor het NOP gekozen gezien het grote enthousiasme voor dit initiatief, de doelstellingen van het park en hun ervaring met jeugdige vrijwilligers en studenten. Deze werkweek past prima in het onderwijs programma van de school en is een welkome ondersteuning voor het NOP.

Beide partijen zijn erg enthousiast over de samenwerking en hebben de intentie uitgesproken langdurige te zullen gaan samenwerken

Het kweekseizoen ten einde en..... Wat nu...?

Nu het kweekseizoen ten einde loopt,en je wilt je niet passief opstellen ten opzichte van je sport,komt nu de volgende stap: "Rui opkooien wedstrijd" Graag wil ik aan het verzoek voldoen om dit belangrijke gedeelte uitgebreid te belichten.Het spreekt vanzelf dat je de gekweekte vogels wel kunt beinvloeden maar niet mee kan veranderen.Ik bedoel hiermee:vogels met te grof pigment worden niet meer fijner,te klein wordt niet groter,en bont wordt niet zuiver.Wat kun je wel doen?Alle onhebbelijkheden noteren en selecteren,zodat voor de toekomst een betere kwaliteit verkregen wordt.Vooral voor beginners geldt: Laat je kweektechnisch goed voorlichten.Het spreekt bijvoorbeeld voor zich dat vogels die erg schuw zijn,ook jongen krijgen die daarmee belast zijn.Erfelijkheid gaat verder dan je denkt,maar op de keurtafel wordt daar geen rekening mee gehouden.We gaan vooraan beginnen.Meer...


De Roodborst

De roodborst behoort tot de kleine lijsterachtigen,is ca.14 cm groot en heeft een oranjerode borst en voorhoofd en een olijfbruin rugdek.De roodborst broedt voornamelijk in naald en loofbossen van Noord-Europa  maar is ook een bekende verschijning in onze stadparken en tuinen.Dit vogeltje waar de mens zelf diverse liedjes over heeft gemaakt is een goede zanger met verassende liedjes.Met de roodborst wordt op een bescheiden schaal gekweekt,de eerste kweekresultaten zijn reeds op de vogelshows te bewonderen geweest.Meer...


Legnood

Er bestaan veel fabeltjes in onze liefhebberij en een daarvan is dat legnood ontstaat doordat het ei voortijdig in de eierleider hard is geworden en de vogel daardoor het ei niet kwijt kan. Daar is niets van waar. Het is namelijk onjuist te veronderstellen dat het ei pas hard wordt nadat het gelegd is. De kalkschaal wordt reeds gevormd voor het feitelijk leggen. Meestal ontstaat legnood indien door een gebrekkige kalkafzetting de eischaal zacht blijf en er zich een zogenaamd windei ontwikkelt. Meer...


TOEKANS - Ramphastidae.

De laatste tijd komen er nogal eens vragen binnen over het houden van toekans. Daarom vindt ik het toch wel belangrijk hieraan eens een artikel te wijden. Veel wordt er nu eenmaal over deze vogels niet geschreven; het zijn wel vogels die graag gezien worden, maar de meeste liefhebbers onder ons zijn niet in de gelegenheid deze prach­tige vogels te houden. Dit soort vogels vragen nu eenmaal veel ruimte en ze zijn niet gemakkelijk overal bij te plaatsen.Meer...


Onbevruchte eieren:

Na mijn artikel over de jonge dood in het ei kreeg ik ook herhaalde malen schrijven en vragen over ONBEVRUCHTE eieren dit is ook iets wat zeker per jaar diverse malen terug komt en ook hier zijn weer oorzaken van.Een ding is zeker als iedere kweker eerlijk zou zijn en zijn resultaten zuiver per gemiddelde zou opgeven dan zou zeker blijken dat de onbevruchte eieren nog erg veel voorkomt en zodoende het gemiddelde per koppel flink omlaag brengt.een oplossing voor dit probleem is mogelijk en in de meeste gevallen niet erg moeilijk maar het probleem is dat het er meerder kunnen zijn en de kunst is de juiste oorzaak vast  te stellen. Meer...


codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width=108 height=63>

Copyright © 2000, 2002 (De Vogelsite)