Witte Kwikstaart

De witte kwikstaart is een vrij algemeen bekende vogel in nederland.In het voorjaar en in de zomer kom je ze op tal van plaatsen tegen.Door regelmatig een bijzondere nestplaats uit te zoeken,halen ze vaak de krant meestal met foto!Zo zie je ze in bloempotten,fietstassen in de laadbak van een kraan,of in een stapel kisten.Ze proberen altijd een droog plekje uit te zoeken.

Het voedsel van deze 18 cm lange vogel bestaat in de natuur voornamelijk uit insecten en larven.Er is een verschil tussen man en pop waarneembaar.Bij de man is in het zomerkleed de zwarte schedel in de nek strak afgelijnd met de grijze mantel.Bij de pop zien we het grijs doorlopen in de schedelkleur.Sommige poppen missen het zwart op de kop totaal1

In het winterkleed is er nauwlijks verschil waarneembaar,opvallend is wel dat de witte kwikstaart dan een witte keelvlak toont i.p.v een zwarte keelvlek in de zomer.Jonge kwikstaarten lijken veel op hun ouders in rustkleed,alleen missen jonge vogels de zwarte borstrand en tonen ze zwarte kopstreep boven het oog, deze is bij de oudervogels grijs.

Ee ondersoort die we in nederland ook tegen kunnen komen is de rouwkwikstaart.Deze vooral op de britse eilanden voorkomende kwikstaart zien we nogal in de omgeving van boerderijen.Hij onderscheidt zich van de witte kwikstaart door de mantelkleur deze is zwart i.p.v grijs,bij de pop is dit meer donkergrijs.

In het winterkleed krijgen ze net als de witte wikstaart een witte keelvlek.Jonge rouwkwikstaarten tonen een grijze vlek op de borst,na de eerste rui in de nazomer hebben ze een dof geel gezicht en een zwart half maantje op de bovenborst.Jonge mannen in hun eerste winterkleed en de poppen in hun zomerkleed lijken zeer veel op de witte kwikstaart maar de stuitkleur is bij de rouwkwikstaart zwart,bij de witte kwikstaart is dit meer grijsachtig.Buiten de broedtijd kunnen ze in kleine groepjes tot grote zwermen samenleven.

In broedtijd als cultuurvogel is het aan te raden om ze per koppel in een aparte kweekbox 1,00 m breed 2,00 m lang en 2,50 m hoog te plaatsen.Zeker aan te bevelen is om het dak dicht te maken met doorzichtige golfplaten zodat ze droog zitten.De kwikstaarten laten we nestelen in half open nestkastjes.Als nestmateriaal gebruiken ze o.a droge grashalmen en veertjes.Als basisvoedsel verstrekken we universeel voer van een genommeerd merk.Het opfok voer kan bestaan uit: 2 hardgekookte eieren, 3 eetlepels beschuitmeel, 3 eetlepels eendevoer (35% eiwit) 2 eetlepels gemalen garnalen, 1 eetlepel multivitaminen.Hier worden pinky`s buffalow wormen,mierelarven en enkelel meelwormen aan toegevoegd.Volgens de nieuwe regeling ringen we de kwikstaart met een 2.8 mm ring.

Het is aan te bevelen om kwikstaarten te houden op een zachte bodembedekking van mos of aarde ter voorkoming van knobbelvorming,zweertjes en schurft aan de poten.In Nederland zijn er al kweekresultaten bekend met de kwistaarten en in Rosmalen zijn ze al ingezonden op de show.Voor keurmeesters was dit een moeilijke opgave gezien het feit dat er nog weinig documentatie bekend is over de kwikstaarten.Wij spreken dan ook de hoop uit dat dit artikel een bijdrage mag leveren voor de herkenning van de kwikstaart soorten en de geslachten.

Tevens wensen wij de bezitters en kwekers van deze mooie en vooral ook rustige vogels veel succes toe met de kweek en hopen ze nog vaker als show vogel te mogen begroeten.

Tekst: Jan de Nijs/Frans Pijnen.T.C.E.C. 05-05-2002