Roodborst

De roodborst behoort tot de kleine lijsterachtigen,is ca.14 cm groot en heeft een oranjerode borst en voorhoofd en een olijfbruin rugdek.De roodborst broedt voornamelijk in naald en loofbossen van Noord-Europa  maar is ook een bekende verschijning in onze stadparken en tuinen.Dit vogeltje waar de mens zelf diverse liedjes over heeft gemaakt is een goede zanger met verassende liedjes.Met de roodborst wordt op een bescheiden schaal gekweekt,de eerste kweekresultaten zijn reeds op de vogelshows te bewonderen geweest.

Man en pop zijn moeilijk te onderscheiden.Bij volwassen vogels is bij de man de vleugellengte langer als bij de pop.In het eerste jaar zien we bij de roodborsten beige topjes op de armdekveren,na het eerste jaar worden deze armdekveren egaal bruin zoals de gehele vogel.

Roodborsten zijn echte territoriumvogels met een territiriaal oppervlak van 6000 - 8000 m2.Soortgenoten worden hieruit verjaagd.Onze roodborsten verhuizen in de winter naar Frankrijk en Spanje terwijl de soortgenoten uit Scandinavië in deze periode onze streken bevolken.Deze vogels zijn dan ook beslist niet schuw omdat ze in hun broed - en leefgebieden geen mensen kennen,laat staan de katten in onze tuinen.Menige roodborst valt in de winter dan ook ten prooi aan een kat.In de winter tref je in onze tuin slechts één roodborst aan omdat de soortgenoten uit het voedselteritorium verjaagt worden.

De roodborst zoekt zijn voedsel op de grond,al scharrelend in een laag met bladeren zoeken ze insecten,larven en insecten.In het najaar doen ze zich ook wel te goed aan vlierbessen,meidoornbessen en vruchten.

Het broedseizoen bij de roodborsten duurt van maart/junie en kent 2 toto 3 broedsels.Om de koppels te kunnen seksen plaatst men de roodborsten in twee kooien of vluchten naast elkaar.Tussen de vluchten zit gaas zodat ze elkaar kunnen zien.De man zal hierbij de borst opzetten om het vrouwtje te imponeren.De pop is in de verdedinging altijd onderdanig.Hebben we een vermoedelijk koppel samengesteld dan kunnen we de vogels in een vlucht bij elkaar plaatsen.Na enkele dagen zullen we zeker weten of het een koppel is of niet.

In de natuur bouwt de pop een nestje in een kuiltje in de grond,tegen een talud,onder boomstronken en wortels,in een nis in de muur of in een oude bloempot of dakpan.Onze volières kunnen we inrichten met netels,struiken,klimop,dakpannen en een eventueel houtmijtje.In de volière brengen we op de grond een dikke laag met humusgrond en bladeren aan zodat er in het bladerdeel een nest gemaakt kan worden.

In de rustperiode voeden we de roodborsten met fijne zaden die vermengd worden met vermalen hazel en aardnoten en af en toe meel - en buffalowormen.Vanaf april wordt er meer dierlijk voedsel gegeven.Vanaf de nestbouw verstrekken we pinkys mierepoppen,weideplancton,bladluis,ruspen en universeelvoer met vitaminen en voederkalk.

Het nestmateriaal bestaat uit dorre bladeren,mos,en ander fijn natuurlijk materiaal..Het legsel bestaat uit 4 tot 6 eieren.De pop broedt 12 tot 15 dagen terwijl de man de pop in het nest voert.Beide ouders voeren de jongen die na ca twee weken het nest verlaten.Uitgevlogen jongen worden nog twee weken door de man gevoerd.De pop bouwt ondertussen een nieuw nest.

Tekst: Frans Pijnen/Jan de Nijs (T.C.E.C 21-10-2001)