LEGNOOD

Er bestaan veel fabeltjes in onze liefhebberij en een daarvan is dat legnood ontstaat doordat het ei voortijdig in de eierleider hard is geworden en de vogel daardoor het ei niet kwijt kan. Daar is niets van waar. Het is namelijk onjuist te veronderstellen dat het ei pas hard wordt nadat het gelegd is. De kalkschaal wordt reeds gevormd voor het feitelijk leggen. Meestal ontstaat legnood indien door een gebrekkige kalkaafzetting de eischaal zacht blijf en er zich een zogenaamd windei ontwikkelt. De peristaltische beweging van de eierleider heeft dan niet voldoende effect op het ei, dat dus ergens blijft steken. Het is dus juist te veronderstellen dat de vogel meer moeite heeft met het leggen van een windei dan van een normaal ei, hoewel naar menselijke berekeningen juist het tegenovergestelde het geval zou zijn. Legnood komt ook voor als ei abnormaal groot is en bij niet in conditie verkerende poppen. Hier speelt goede verzorging dus een heel grote rol. Ik ken namelijk kwekers die bij hun poppen nimmer met deze kwaal te maken hebben. Anderen daartegen hebben ieder seizoen wel enkele popjes die ermee sukkelen. Bij legnood is de kans groot dat het popje eraan overlijdt of er zo''n klap van krijgt dat het voor verdere kweek is uitgeschakeld. De belangrijkste remedie tegen legnood is dan ook een goede verzorging van de poppen in de winter. Geef de poppen in de winter goed voedsel en wat extra levertraan en zorg voor een goede, ruime vlucht. In die laaste blijven ze lenig, wat noodzakelijk en zorg voor een organen die voor een vlotte leg van belang zijn. Zorg ook in de winter iedere dag voor badwater bij de poppen en vang er af en toe eens een paar uit de vlucht voor controle. Want als de broedtijd eenmaal is aangebroken, is het te laat om er nog iets aan te doen. Mocht men ondanks deze voorzorgen toch nog popjes hebben die last van legnood hebben, dan kan de volgende therapie worden toegepast. Vang het popje uit de kooi en laat gedurende een paar minuten een dun straaltje koud water op de buik lopen. Zet het popje daarna in een klein kooitje dicht bij de verwarming. In de meeste gevallen zal het eitje een paar ogenblikken later wel worden gelegd. Is dat niet het geval, druppel dan een paar druppeltjes slaolie in de cloaca. Dat zal in de meeste gevallen wel gaan, omdat de cloaca vanwege de inspanning die het popje zich reeds heeft getroost een weinig openstaat. Door de olie zal de eileider glad en soepel worden en het eitje kan dan gemakkelijker glijden. Het ei is overigens voor bebroeding ongeschikt. Mochten al deze middelen niet baten dan is het zaak te proberen het eitje voorzichtig stuk te drukken, maar alleen in het uiterste geval. In veel gevallen zal echter niet nodig zijn. We moeten wat geduld oefenen en niets forceren.