De Splendidparkiet:

Splendidparkieten staan bekend om hun zeer vredelievend karakter waardoor ze onderandere goed samen te houden zijn met kleinere vogels.Toch maakt niet alleen hun aard maar ook hun opvalledne schoonheid hen geliefd bij vele iefhebbers.En als we dan nog weten dat deze vogel zeer gemakkelijk overgaat tot kweken en hiervoor sclechts een minium aan plaats en onderhoud vraagt,an zal het u niet verwonderen dat de splendidparkiet om meer dan een rden zeer populair is in de wereld van de parkietenliefhebber.

Deel uitmakend van het geslacht Neophema wordt deze Australische parkiet teruggevonden in het Zuid-Oostelijke gedeelte van Westelijk-AustaliŽ,over Nullabor tot op Peninsula.Ook in het Zuidwesten van Queensland tot onder andere aan de woestijn van Centraal AustraliŽ komen ze voor.Hun biotoop bestaat uit accaciaboompjes en open landschappen met verspreide bomen.In deze naturlijke omgeving gaan ze vooral in de periode augustus-aat over tot voorplanten

In de natuur heeft de splendid doorgaans twee tot drie broedsels.Elk nest bevat 4 tot 6eieren die alleen door de pop uitgebroed wrden in circa achtien dagen.Gedurende deze periode zal de pop sclechts zelden het nest verlaten.Dit hoeft ook niet daar de man haar in eze periodeop het nest van voedsel voorziet.Jonge splendidparkieten blijven ongeveer 4 weken in het nest.Na het uitvliegen worden ze nog 3 a 4 weken door de ouders nagevoed.

Voedsel:
De splendidparkiet stelt geen bijzodere eisen aan de liefhebber.Een parkietmengeling met wat zonnebloempiten volstaad reeds.WANeer we deze basisvoeding aanvullen met wat groenvoer en wat fruit en eenbeetje eivoer dan zullen de splendids zich zeer snel bij u thuis voelen.

Kweek:
Kweken met een splendidparkiet is geen kunst.Net zoals de andere Neophemasoorten als elegant en bourksparkiet zijn ze bijzonder geschikt voor de debuterende liefhebber of voor de liefhebber die over weinig ruimte beschikt.

Bij mij zijn de vluchtjes voor mijn splendidparkieten niet groter dan 1 meter breed,2 m lang en 1,8 meter hoog.

Het broedhok voor de splendid hoeft niet groot te zijn.Een hoogte van 30 cm met een grondoppervlak van 30x30 cm volstaat reeds.Voor het invlieggat heb ik een doorsnede genomen van vijf cm.Op de bodem plaats ik steeds vooraf een weinig natgemaakte turf.Hierin kan het popje zelf een kuiltje graven voor haar eitjes.

U zult zien dat spledidparkieten tijdens de kweekperiode zer aanhankelijke vogels worden.Mij overkomt egeregel dat,wanneer ik de voliere binnenkom met eivoer voor de jongen,de ouders me gewoon tegemoet komen vliegen.

Wel moet er voor gewaarschuwd worden dat jonge spledidparkieten bij het uitvliegen verre van goede vliegers zijn.In een kleinere ruimte kan het gebeuren dat ze hierdoor iets te vaak dan goed in aanraking komen met bodem en gaas van voliere.Een beetje oplettendheid en de vogel niet laten schrikken kan de euvel verhelpen.

Mutaties:
Ook van de splendidparkiet bestaan er reeds meerdere mutaties.Doch hiermede heb ik geen persoonlijke ervaring.Wie durft het aan om de kleurmutaies bij de splendids te bespreken op deze website.

Tekst:Johan van Acker